Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Algemene Voorwaarden


 

 

Informatie website

We streven naar accurate informatie op deze website. Mocht deze desondanks onvolledig of onjuist zijn of wordt in hyperlinks verwezen naar websites die onjuiste informatie bevatten, dan aanvaarden we daarvoor geen aansprakelijkheid.

Gebruik informatie door derden

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ons Concert is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere afbeeldingen van deze website te gebruiken voor andere doeleinden dan promotie van het koor.

 

Aankoop toegangskaarten voor concerten

Na betaling van een toegangskaart via een tickets verkoop site  dient u het betalingsbewijs met QR-code uit te printen of u downloadt de toegangskaart op uw mobiele telefoon. De QR-code op print of digitale toegangskaart worden aan de kassa van de concertlocatie gescand bij binnenkomst. Het is – indien er nog plaatsen beschikbaar zijn – ook mogelijk concertkaarten aan de kassa van de concertlocatie te kopen. Het aantal papieren toegangskaarten is echter beperkt.

 

Annulering van concerten

Ons Concert heeft het recht om een concert te annuleren. Van onverhoopte annulering wordt – zodra bekend – op de homepage van de website melding gemaakt. Heeft u uw kaarten besteld via de website, dan wordt u van de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis gesteld en wordt het aankoopbedrag van de concertkaarten gerestitueerd. Mocht een van de musici uitvallen door ziekte of andere omstandigheden dan zorgt Ons Concert voor een professionele vervanger. Bij ziekte of andere omstandigheden waardoor een musici is verhinderd wordt het aankoopbedrag van het betreffende concert niet terugbetaald.

 

Retourrecht

Wij nemen na aankoop in principe geen toegangskaarten terug. Als u door overmacht geen gebruik kunt maken van reeds betaalde concertkaarten dan beoordeelt Ons Concert per geval of u recht heeft op restitutie. U dient de reden van uw verzoek dan liefst vóór aanvang maar uiterlijk binnen 24 uur na het concert waarvoor de kaarten zijn aangekocht, te melden via info@onsconcert.nl

Woerden 1-05-2022